Men Pool A: Germany–Ukraine 6-9 (3-4)

Men Pool A

Germany–Ukraine 6-9 (3-4)

Ukraine: 

  • Vasyl Oliinyk 4
  • Rodian Zhyhalin 2
  • Yevheniy Tsyhanenko 2
  • Anton Strelchyk 1

Germany: 

  • Michael Feistle 3
  • Oliver Hörauf 2
  • Thomas Steiger 1

 

Ladattavat tiedostot